Phạm vi giá: Từ đến

Toàn màn hình

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:
7,300,000,000đ
7,300,000,000đ

Phòng ngủ: 5: 75

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

4,182,000,000đ
4,182,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 123

Mua bán Chung cư

2 năm trước

3,567,000,000đ
3,567,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 123

Mua bán Chung cư

2 năm trước

3,942,000,000đ
3,942,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 146

Mua bán Chung cư

2 năm trước

8,400,000,000đ
8,400,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 60

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

2,950,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 35

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

2,950,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 35

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

16,800,000,000đ

2 năm trước

14,000,000,000đ

2 năm trước

2,300,000,000đ
2,300,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 30

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước