Phạm vi giá: Từ đến

Toàn màn hình

So sánh các bảng liệt kê

Sắp xếp theo:
9,500,000,000đ
9,500,000,000đ

: 30

Mua bán Nhà mặt tiền

2 năm trước

4,000,000,000đ
4,000,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 45

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

13,000,000,000đ
13,000,000,000đ

Phòng ngủ: 8: 65

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

0

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 35

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 35

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

54,000,000,000đ
54,000,000,000đ

: 159

Mua bán Nhà mặt tiền

2 năm trước

5,500,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 54

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

5,500,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 54

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

4,200,000,000đ
4,200,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 130

Mua bán Chung cư

2 năm trước

2,800,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 36

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước

2,800,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 36

Mua bán Nhà hẻm

2 năm trước