Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

0

: 75

Mua bán Biệt thự

3 năm trước

: 75

Mua bán Biệt thự

3 năm trước

20,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 4: 198

Mua bán Biệt thự

3 năm trước

20,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 4: 198

Mua bán Biệt thự

3 năm trước

10,600,000,000đ

3 năm trước

10,400,000,000đ
10,400,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5: 102.5

Mua bán Biệt thự

3 năm trước

10,500,000,000đ
10,500,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5: 110

Mua bán Biệt thự

3 năm trước

6,000,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 5: 72.1

Mua bán Biệt thự

3 năm trước

6,000,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 5: 72.1

Mua bán Biệt thự

3 năm trước