Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

11,900,000,000đ
11,900,000,000đ

: 102

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

3 tháng trước

10,800,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 6: 85

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

10,800,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 6: 85

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

10,700,000,000đ

3 tháng trước

16,000,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5: 237

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

16,000,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5: 237

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

16,500,000,000đ

3 tháng trước

25,000,000,000đ

3 tháng trước

15,500,000,000đ
15,500,000,000đ

: 140

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

15,200,000,000đ

3 tháng trước