Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,567,000,000đ
3,567,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 123

Mua bán Chung cư

3 tháng trước

3,942,000,000đ
3,942,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 146

Mua bán Chung cư

3 tháng trước

3 tháng trước

4,200,000,000đ
4,200,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 130

Mua bán Chung cư

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

4,400,000,000đ
4,400,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 92

Mua bán Chung cư

3 tháng trước

1,700,000,000đ
1,700,000,000đ

: 50

Mua bán Chung cư

3 tháng trước

1,800,000,000đ
1,800,000,000đ

: 34.5

Mua bán Chung cư

3 tháng trước