Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6 tháng trước

2,029,000,000đ
2,029,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 56

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

4,000,000đ
căn hộ dịch vụ
4,000,000đ

: 20

Căn hộ dịch vụ

7 tháng trước

7 tháng trước