Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

0

Phòng ngủ: 3: 114

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

Phòng ngủ: 3: 114

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

9,000,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 120

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

9,000,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 120

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

0

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 77.6

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

8,064,000,000đ
8,064,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 168

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

5,600,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 88

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

5,600,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 88

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

5,600,000,000đ
5,600,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 140

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

5,600,000,000đ
5,600,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 140

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

5,058,500,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 151

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

5,058,500,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 151

Mua bán Chung cư

4 tháng trước