Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,000,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 110

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

4,000,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 110

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

6,500,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 72.6

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

6,500,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 72.6

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

35,000,000,000đ

Phòng ngủ: 18Phòng tắm: 18: 120

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

35,000,000,000đ

Phòng ngủ: 18Phòng tắm: 18: 120

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

9,350,000,000đ
9,350,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 120

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

2,180,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 77

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

2,180,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 77

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

1,950,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 67

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

1,950,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 67

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

1,690,000,000đ
1,690,000,000đ

Phòng ngủ: 2

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

2,130,000,000đ
2,130,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 57

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

2,300,000,000đ
2,300,000,000đ

Mua bán Chung cư

4 tháng trước