Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

13đ

: 63.02

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

: 63.02

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

13đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 65

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 65

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

15đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 85

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

0

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 85

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 70

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 70

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2: 67

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2: 67

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

8,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 87

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

8,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 87

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

28,500,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 108

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

28,500,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 108

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

5,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 73

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

5,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 73

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước