Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

20,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 144

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

20,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 144

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

9,500,000đ
9,500,000đ

: 70

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

11,000,000đ

: 96

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

11,000,000đ

: 96

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

13,000,000đ

: 72

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

13,000,000đ

: 72

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

12,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 38

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

12,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 38

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

5,500,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 65

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

5,500,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 65

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

7,500,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 64

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

7,500,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 64

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

7,500,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 96

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

7,500,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 96

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

0

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 78

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 78

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước