Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6,000,000đ

Bồn tắm: 1: 26

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

6,000,000đ

Bồn tắm: 1: 26

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

16,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 70

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

16,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 70

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

7,000,000đ
7,000,000đ

: 56

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

14,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 90

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

14,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 90

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

7,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 50

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

7,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 50

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

17,500,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 54

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

17,500,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 54

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

9,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 90

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

9,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 90

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

6,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 60

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

6,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 60

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

8,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 56

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước

8,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 56

Cho thuê Chung cư

4 tháng trước