Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

17đ

Phòng ngủ: 2: 60

Cho thuê Nhà hẻm

3 năm trước

Phòng ngủ: 2: 60

Cho thuê Nhà hẻm

3 năm trước

10đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 65.8

Cho thuê Nhà hẻm

3 năm trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 65.8

Cho thuê Nhà hẻm

3 năm trước

10đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 65.8

Cho thuê Nhà hẻm

3 năm trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 65.8

Cho thuê Nhà hẻm

3 năm trước