Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3 năm trước

47đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 260

Cho thuê Nhà mặt tiền

3 năm trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 260

Cho thuê Nhà mặt tiền

3 năm trước