Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

18,000,000đ
18,000,000đ

: 50

Cho thuê Officetel

5 tháng trước

10,000,000đ

: 30

Cho thuê Officetel

5 tháng trước

10,000,000đ

: 30

Cho thuê Officetel

5 tháng trước

12,000,000đ

: 160

Cho thuê Officetel

5 tháng trước

12,000,000đ

: 160

Cho thuê Officetel

5 tháng trước

15,000,000đ
15,000,000đ

: 60

Cho thuê Officetel

5 tháng trước