Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6 tháng trước

4,050,000,000đ
4,050,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 94

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

4,050,000,000đ
4,050,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 94.5

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

1,600,000,000đ
1,600,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 44.1

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

4,200,000,000đ
4,200,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 94.4

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

3,100,000,000đ
3,100,000,000đ

: 99

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

4,100,000,000đ
4,100,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 94.5

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

4,100,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 94

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

4,100,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 94

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

3,100,000,000đ
3,100,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 99

Mua bán Chung cư

6 tháng trước