Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

2,350,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 60

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

2,350,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 60

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

890,000,000đ
890,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 45

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

942,000,000đ
942,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 44

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

950,000,000đ
950,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

942,000,000đ
942,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 43.8

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

945,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 45

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

945,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 45

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

295,000,000đ
295,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 40

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

1,630,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 65

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

1,630,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 65

Mua bán Chung cư

6 tháng trước