Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

950,000,000đ
950,000,000đ

Phòng ngủ: 2

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

1,620,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 63

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

1,620,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 63

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

3,870,000,000đ

6 tháng trước

900,000,000đ
900,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 42

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

6,200,000,000đ
6,200,000,000đ

: 98

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

6,200,000,000đ
6,200,000,000đ

: 98

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

3,700,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 147

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

3,700,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 147

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

4,300,000,000đ
4,300,000,000đ

: 90

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

2,050,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 64

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

2,050,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 64

Mua bán Chung cư

6 tháng trước