Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

2,050,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 64

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

2,050,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 64

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

1,035,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 42

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

1,035,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 42

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

970,000,000đ
970,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 45

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

2,050,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

2,050,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

3,700,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

3,700,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

4,300,000,000đ
4,300,000,000đ

Mua bán Chung cư

6 tháng trước

6 tháng trước

2,029,000,000đ
2,029,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 56

Mua bán Chung cư

6 tháng trước