Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

350,000,000,000đ
350,000,000,000đ

: 15000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

22,500,000,000đ
22,500,000,000đ

: 1600

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

2,770,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 2200

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

2,770,000,000đ

Phòng ngủ: 2Bồn tắm: 1: 2200

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

0

: 170000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

0

: 200000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

: 200000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

27,000,000,000đ
27,000,000,000đ

: 18137

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

0

: 12000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

0

: 180000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

: 180000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

80,000,000,000đ
80,000,000,000đ

: 5000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước