Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

33,000,000,000đ

: 1000

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

33,000,000,000đ

: 1000

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

47,000,000,000đ
47,000,000,000đ

: 780

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước