Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

13,000,000,000đ
13,000,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 102.5

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

10,700,000,000đ

3 tháng trước

13,000,000,000đ

3 tháng trước

11,900,000,000đ

3 tháng trước

10,600,000,000đ

3 tháng trước

10,600,000,000đ
10,600,000,000đ

: 102.5

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

10,400,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 104.5

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

10,400,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 104.5

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

16,000,000,000đ
16,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 6: 140

Mua bán Biệt thự

3 tháng trước

12,000,000,000đ

3 tháng trước