Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

35,000,000,000đ

6 tháng trước

0

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 120

Mua bán Biệt thự

6 tháng trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 120

Mua bán Biệt thự

6 tháng trước

19,500,000,000đ
19,500,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 5: 190

Mua bán Biệt thự

6 tháng trước

22,000,000,000đ
22,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 7: 260

Mua bán Biệt thự

6 tháng trước

0

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 85.5

Mua bán Biệt thự

6 tháng trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 85.5

Mua bán Biệt thự

6 tháng trước