Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,260,000,000đ
4,260,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 142

Mua bán Chung cư

3 năm trước

4,466,000,000đ
4,466,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 154

Mua bán Chung cư

3 năm trước

3,939,000,000đ
3,939,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 101

Mua bán Chung cư

3 năm trước

5,328,000,000đ
5,328,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 144

Mua bán Chung cư

3 năm trước

4,104,000,000đ
4,104,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 108

Mua bán Chung cư

3 năm trước

4,256,000,000đ
4,256,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 112

Mua bán Chung cư

3 năm trước

5,560,000,000đ
5,560,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 139

Mua bán Chung cư

3 năm trước

14,000,000,000đ
14,000,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 200

Mua bán Chung cư

3 năm trước

4,182,000,000đ
4,182,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 123

Mua bán Chung cư

3 năm trước