Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

2,580,000,000đ
2,580,000,000đ

Giường: 1: 47

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

5,300,000,000đ
5,300,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 145

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

2,096,250,000đ
2,096,250,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 97.5

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

1,350,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 72.9

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

1,350,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 72.9

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

2,150,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 91

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

2,150,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 91

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

1,379,700,000đ
1,379,700,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 65.7

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

980,700,000đ
980,700,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 46.7

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

1,430,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 65

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

1,430,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 65

Mua bán Chung cư

4 tháng trước

0

Phòng ngủ: 3: 163

Mua bán Chung cư

4 tháng trước