Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

53,000,000,000đ

: 3000

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

53,000,000,000đ

: 3000

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

13,500,000,000đ
13,500,000,000đ

: 688.8

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

16,000,000,000đ

: 500

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

16,000,000,000đ

: 500

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

18,500,000,000đ
18,500,000,000đ

Bồn tắm: 1: 500

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

19,470,000,000đ

: 354

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

19,470,000,000đ

: 354

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

176,000,000,000đ
176,000,000,000đ

: 4400

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

10,500,000,000đ
10,500,000,000đ

: 160

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

10,500,000,000đ
10,500,000,000đ

: 160

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước

35,000,000,000đ
35,000,000,000đ

: 5572

Mua bán Đất kho, xưởng

3 năm trước