Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

26,000,000,000đ
26,000,000,000đ

: 1200

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

26,000,000,000đ
26,000,000,000đ

: 1100

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

16,000,000,000đ
16,000,000,000đ

: 352

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

37,500,000,000đ
37,500,000,000đ

: 600

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

7,300,000,000đ

: 144

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

7,300,000,000đ

: 144

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

7,300,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 144

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

7,300,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 144

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

32,000,000,000đ
32,000,000,000đ

: 776.7

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

33,000,000,000đ

: 1000

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

33,000,000,000đ

: 1000

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước

47,000,000,000đ
47,000,000,000đ

: 780

Mua bán Đất kho, xưởng

6 tháng trước