Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4,700,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5: 45

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước

4,700,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5: 45

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước

7,300,000,000đ
7,300,000,000đ

Phòng ngủ: 5: 75

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước

8,400,000,000đ
8,400,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 60

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước

2,950,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 35

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước

2,950,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 35

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước

16,800,000,000đ

3 năm trước

14,000,000,000đ

3 năm trước

2,300,000,000đ
2,300,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 30

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước

4,000,000,000đ
4,000,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 45

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước

13,000,000,000đ
13,000,000,000đ

Phòng ngủ: 8: 65

Mua bán Nhà hẻm

3 năm trước