Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

0

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 35

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 35

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

5,500,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 54

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

5,500,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 54

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

2,800,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 36

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

2,800,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 36

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

6,900,000,000đ
6,900,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 43

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,800,000,000đ
3,800,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 35

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4 tháng trước

12,850,000,000đ

4 tháng trước

4,600,000,000đ
4,600,000,000đ

Phòng ngủ: 6: 40

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4,600,000,000đ
4,600,000,000đ

Phòng ngủ: 6: 40

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước