Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

2,895,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 31

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

2,895,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 31

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

25,500,000,000đ
25,500,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 65

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

2,000,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 25

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

2,000,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 25

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

2,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 40

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

2,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 40

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

4,600,000,000đ
4,600,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 4: 46

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

3 tháng trước

6,800,000,000đ
6,800,000,000đ

Phòng ngủ: 8: 50

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

2,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 40

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

2,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 40

Mua bán Nhà hẻm

3 tháng trước

3 tháng trước