Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,200,000,000đ
3,200,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 30

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4 tháng trước

5,500,000,000đ
5,500,000,000đ

: 40

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

1,950,000,000đ
1,950,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 25

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4,000,000,000đ
4,000,000,000đ

Giường: 1Phòng tắm: 2: 34

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

5,200,000,000đ

4 tháng trước

4 tháng trước

1,900,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 32

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

1,900,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 32

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

5,400,000,000đ

Phòng ngủ: 10Phòng tắm: 10: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

5,400,000,000đ

Phòng ngủ: 10Phòng tắm: 10: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước