Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6,300,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 40

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

6,300,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 40

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

38,000,000,000đ
38,000,000,000đ

: 145

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

7,500,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 55

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

7,500,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 55

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

6,800,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 38

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

6,800,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 38

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

19,800,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 85

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

19,800,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 85

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

26,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5: 50

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

26,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5: 50

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

30,000,000,000đ
30,000,000,000đ

: 85

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

6,300,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 35

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

6,300,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 35

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

0

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 5: 110

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 5: 110

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước