Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,000,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 27

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,000,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 27

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,800,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,800,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

2,350,000,000đ
2,350,000,000đ

: 25

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

0

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 27

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 27

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

9,000,000,000đ
9,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5: 60

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

9,200,000,000đ
9,200,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 6: 62

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

9,300,000,000đ
9,300,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 6: 61

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

9,300,000,000đ

4 tháng trước

30,000,000,000đ

4 tháng trước