Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,800,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 45.2

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,800,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 45.2

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,850,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 45.5

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,850,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 45.5

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4,000,000,000đ
4,000,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 30

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

7,400,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 6: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

7,400,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 6: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

11,000,000,000đ
11,000,000,000đ

Phòng tắm: 2: 45

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4,150,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 43

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4,150,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 4: 43

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

9,500,000,000đ
9,500,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

15,400,000,000đ
15,400,000,000đ

: 57.6

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4 tháng trước