Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6 tháng trước

2,000,000,000đ
2,000,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 35

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

0

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 5: 50

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 5: 50

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

8,300,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 72

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

8,300,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 72

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

6,200,000,000đ
6,200,000,000đ

: 64

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

6,500,000,000đ

: 84

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

6,500,000,000đ

: 84

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

8,500,000,000đ

Phòng ngủ: 18Phòng tắm: 18: 107

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

8,500,000,000đ

Phòng ngủ: 18Phòng tắm: 18: 107

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

6 tháng trước