Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

9,500,000,000đ
9,500,000,000đ

: 30

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

54,000,000,000đ
54,000,000,000đ

: 159

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

4,350,000,000đ
4,350,000,000đ

: 25

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

13,000,000,000đ
13,000,000,000đ

Phòng ngủ: 5: 60

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

19,500,000,000đ
19,500,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 60

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

6,300,000,000đ
6,300,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 40

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

72,000,000,000đ
72,000,000,000đ

: 172

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

8,100,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 52

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

8,100,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 52

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

29,500,000,000đ

Phòng ngủ: 8Phòng tắm: 5: 120

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước

29,500,000,000đ

Phòng ngủ: 8Phòng tắm: 5: 120

Mua bán Nhà mặt tiền

3 năm trước