Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

26,900,000,000đ
26,900,000,000đ

: 60

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước

12,500,000,000đ
12,500,000,000đ

: 68

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước

18,500,000,000đ

3 tháng trước

18,000,000,000đ
18,000,000,000đ

: 60

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước

21,999,000,000đ
21,999,000,000đ

: 52

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước

7,500,000,000đ
7,500,000,000đ

: 53

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước

25,500,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5: 50

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước

25,500,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5: 50

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước

3 tháng trước

16,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5: 85

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước

16,000,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 5: 85

Mua bán Nhà mặt tiền

3 tháng trước