Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,550,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 44

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

3,550,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 44

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,000,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 56

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,000,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 56

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

3,700,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 32.4

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

3,700,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 32.4

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,700,000,000đ

: 52

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,700,000,000đ

: 52

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

1,970,000,000đ
1,970,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 40

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,250,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 50

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,250,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 50

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

1,530,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 28

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

1,530,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 28

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,350,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 62.8

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,350,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 62.8

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,800,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 45

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,800,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 45

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước