Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

7,500,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5: 65.55

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

7,500,000,000đ

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 5: 65.55

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,850,000,000đ

: 44

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,850,000,000đ

: 44

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,050,000,000đ
4,050,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 100

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

1,530,000,000đ
1,530,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 30

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

5,900,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 6: 56

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

5,900,000,000đ

Phòng ngủ: 6Phòng tắm: 6: 56

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

3,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 52

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

3,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 52

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,050,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 72

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,050,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 72

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,700,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 48

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

4,700,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 48

Mua bán Nhà hẻm

6 tháng trước

6 tháng trước