Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4 tháng trước

6,800,000,000đ
6,800,000,000đ

Phòng ngủ: 8: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

2,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 40

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

2,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 40

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

19,500,000,000đ
19,500,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4: 60

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

4 tháng trước

3,200,000,000đ
3,200,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 30

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

6,300,000,000đ
6,300,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2: 40

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

4 tháng trước

5,500,000,000đ
5,500,000,000đ

: 40

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước