Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1,950,000,000đ
1,950,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 25

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

4,000,000,000đ
4,000,000,000đ

Giường: 1Phòng tắm: 2: 34

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

5,200,000,000đ

4 tháng trước

4 tháng trước

1,900,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 32

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

1,900,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 32

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

5,400,000,000đ

Phòng ngủ: 10Phòng tắm: 10: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

5,400,000,000đ

Phòng ngủ: 10Phòng tắm: 10: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,000,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 27

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,000,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 27

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

72,000,000,000đ
72,000,000,000đ

: 172

Mua bán Nhà mặt tiền

4 tháng trước

3,800,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước

3,800,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 50

Mua bán Nhà hẻm

4 tháng trước