Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1,700,000đ

4 tháng trước

5,500,000đ
5,500,000đ

: 20

Phòng trọ

4 tháng trước

3,500,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 30

Phòng trọ

4 tháng trước

3,500,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 30

Phòng trọ

4 tháng trước

3,000,000đ

4 tháng trước

900,000đ
900,000đ

: 40

Phòng trọ

4 tháng trước

4,000,000đ
4,000,000đ

: 30

Phòng trọ

4 tháng trước

3,100,000đ
3,100,000đ

: 50

Phòng trọ

4 tháng trước

2,500,000đ
2,500,000đ

: 45

Phòng trọ

4 tháng trước

5,000,000đ

4 tháng trước