Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

2,300,000đ
2,300,000đ

: 18

Phòng trọ

4 tháng trước

4 tháng trước

3,000,000đ
3,000,000đ

: 16.1

Phòng trọ

4 tháng trước

3,300,000đ

4 tháng trước

2,200,000đ
2,200,000đ

: 25

Phòng trọ

4 tháng trước

2,000,000đ

4 tháng trước

3,500,000đ

4 tháng trước

3,500,000đ

4 tháng trước

2,500,000đ

4 tháng trước