Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

4 tháng trước

4 tháng trước

7,500,000đ
7,500,000đ

: 28

Phòng trọ

4 tháng trước

14,700,000đ
14,700,000đ

: 150

Phòng trọ

4 tháng trước

3,000,000đ

4 tháng trước

4 tháng trước

3,500,000đ

: 40

Phòng trọ

4 tháng trước

3,500,000đ

: 40

Phòng trọ

4 tháng trước

2,500,000đ
2,500,000đ

: 30

Phòng trọ

4 tháng trước

4 tháng trước