Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1,700,000,000đ

3 năm trước

3 năm trước

3 năm trước

110,000,000,000đ

3 năm trước

14,000,000,000đ
14,000,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 80

Thổ cư

3 năm trước

14,000,000,000đ
14,000,000,000đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3: 80

Thổ cư

3 năm trước

1,060,000,000đ
1,060,000,000đ

: 44

Thổ cư

3 năm trước