Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

13,000,000,000đ
13,000,000,000đ

Phòng ngủ: 8: 65

Mua bán Nhà hẻm

8 tháng trước

0

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 35

Mua bán Nhà hẻm

8 tháng trước

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 35

Mua bán Nhà hẻm

8 tháng trước

8 tháng trước

54,000,000,000đ
54,000,000,000đ

: 159

Mua bán Nhà mặt tiền

8 tháng trước

5,500,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 54

Mua bán Nhà hẻm

8 tháng trước

5,500,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 54

Mua bán Nhà hẻm

8 tháng trước

4,200,000,000đ
4,200,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2: 130

Mua bán Chung cư

8 tháng trước

2,800,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 36

Mua bán Nhà hẻm

8 tháng trước

2,800,000,000đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3: 36

Mua bán Nhà hẻm

8 tháng trước

4,350,000,000đ
4,350,000,000đ

: 25

Mua bán Nhà mặt tiền

8 tháng trước

13,000,000,000đ
13,000,000,000đ

Phòng ngủ: 5: 60

Mua bán Nhà mặt tiền

8 tháng trước

6,900,000,000đ
6,900,000,000đ

Phòng ngủ: 3: 43

Mua bán Nhà hẻm

8 tháng trước