Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,800,000,000đ
3,800,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 35

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

1 năm trước

1 năm trước

4,600,000,000đ
4,600,000,000đ

Phòng ngủ: 6: 40

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

4,600,000,000đ
4,600,000,000đ

Phòng ngủ: 6: 40

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

2,895,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 31

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

2,895,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4: 31

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

25,500,000,000đ
25,500,000,000đ

Phòng ngủ: 4: 65

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

2,000,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 25

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

2,000,000,000đ

Phòng ngủ: 2: 25

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

2,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 40

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước

2,400,000,000đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3: 40

Mua bán Nhà hẻm

1 năm trước